Alla vill ha feedback!

Feedback is an anomaly. People have a general sense that feedback is good to give and receive. But many people avoid it like the plague. (London, 2003)

Alla vill ha feedback 

Men få vill ha kritik

Feedback är fantastiskt - det ger en enorm möjlighet till utveckling.

För att feedback ska få avsedd effekt krävs det kunskap och träning i att formulera feedback så att den kan tas emot och det krävs samtidigt en fingertoppskänsla hos givaren.

Det var av den anledningen jag skrev boken ”Professionell Feedback - Medvetna Mötens Magi”.

En del anser att det bara är chefer som behöver bli bättre på feedback. Jag anser att det är både chefer/ledare, medarbetare, kunder, partners och människor överhuvudtaget som behöver träning och påfyllning i konsten att be om, ge och ta emot feedback.

Jag kommer löpande blogga om detta ämne. 

Jag brinner för det!

Stefan.gunnarsson


Mer om feedback: feedbackakademin.se

 - text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se