Ansvar och tillit

Tillit2c

Ansvar och tillit är två ord som påverkar oss stort, i vardagen och på arbetet!

Jag tror att det är avgörande att vi tar vårt ansvar och svarar an i situationer där vi behöver agera, göra val eller bara förhålla oss. Betänk också hur lätt vi människor har att se andras brister när det gäller att ta ansvar (samtidigt som vi missar att reflektera hur vi själva tar ansvar).

Hur har du det med din inre och yttre tillit i olika sammanhang?

Jag vill tacka min bror Janne som gav mig en ny infallsvinkel på Tillit och även Zarah Tingeling Öberg som skrev ”Tänk på att ordet tillit är en palindrom”. 
Det behövs tillit från båda sidorna om det ska bli en ömsesidig tillit - hur kan det annars skapas tillit? 


Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se