Stefans blogg

Feedback en gåva

Feedback en gåva


När du vill att något ska hända

När du vill att någon ska fortsätta göra det som är bra


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

ThingsAreGettingWorse

ThingsAreGettingWorse2Hur ser det ut i det sammanhang där du befinner dig? På arbetet eller privat?

Hur kan du bidra till att medskapa ett ännu bättre sammanhang? Är det ett destruktivt sammanhang bör du göra ett försök att förbättra det innan du tar ansvar och lämnar det. 

Över hälften av alla grupper där ute är tyvärr antingen i tillhörighets/trygghetsfasen eller opposition/konfliktfasen. Risken för destruktivt beteende är större i fas två av en grupps utveckling. Därför bör alla grupper på mindre än 10 personer ha riktning på fas 3 eller 4.

Läs mer på:

http://feedbackakademin.se/gdq-grupputveckling.htmlKlicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Förändra dig själv för att utveckla andra ...

förändringutveckling

Utveckling

"Du kan inte förändra andra utan bara dig själv!". Istället för att kräva förändringen hos den andre ("DU borde ge feedback!") förändrar du dig själv till att be om feedback. Då kommer förändringen hos den andre som nu ger dig feedback.

Genom att själv be om och att ge stöttand/utvecklande feedback kan du få till en förändring hos andra så att de också börjar be om och ge feedback på motsvarande sätt.

Om du berättar om dina behov har du större chans att bli mött i dessa än om du försöker tvinga den andre till en förändring.

A: Du ska titta folk i ögonen när du pratar med dom. Titta på mig!

B: Glöm det, jag tittar på vad jag vill!

Istället:

A: Jag har svårt att prata med någon när jag inte har ögonkontakt

B: (tänker ”oj vad A är känslig, kanske bra att jag gör det då”). Ok det är bra att veta och jag ska försöka göra det fast ibland när jag tänker intensivt tittar jag bort. Det handlar mer om hur jag är, än att jag tycker du är ointressant.

ett annat exempel är:

A: Jag märker att du blev väldigt arg för jag inte ville hjälpa dig just nu. Bara för att jag ska förstå, har det här hänt dig förut? (eller:  Är du en sådan som alltid släpper det du gör för att hjälpa andra när dom behöver hjälp?)

Så istället för att gå i kamp kan du prova vara nyfiken på hur det kommer sig att andra reagerar som den gör -  inte sällan blir det en utvecklande dialog istället för ett bråk. Därefter kan du ge feedback på hur du upplevde den andres beteende och prata om hur du önskar ni ska hantera det i fortsättningen.


Tänk på att om du inte ser att du är en del i lösningen är du en del i problemet!

Läs mer i boken om feedback (Finns även på Adlibris och Bokus).

http://gunnarssonsforlag.se/bocker/professionell-feedback-medv.html


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Det är beteendet vi vill förändra, inte personligheten

Beteende9

Beteendet

Ovan är en av nycklarna i konflikthantering och feedback. Man brukar säga att det bästa sättet att få någon att fortsätta göra det den gör är att försöka förändra henne/honom. Och lägger vi 100% av ansvaret på den andra är kanske det inte så konstigt att det blir motstånd mot förändringen. "Jag gör rätt och du gör fel!"

Ps. Foto taget i kambodja


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Kompensera fel riktning med högre hastighet?

Kompenserafelriktning feedback

Tänk på att man inte kan kompensera fel riktning med högre hastighet. Därför är feedback viktigt för att skapa utveckling och eventuell nödvändig kurskorrigering som leder till de uppsatta målen. Det är ingen lösning att bara stressa och arbeta hårdare om man gör fel saker. Då blir det bara "Fort men fel". Stress kan skapas av otydliga förutsättningar, brist på feedback och av att vi tappar tid för att vi gör fel saker. 

Texten är från boken om feedback (Finns även på Adlibris och Bokus).

 Men du kan även beställa den direkt på http://gunnarssonsforlag.se/bocker/professionell-feedback-medv.html

Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Behandla andra som...

Vykort 216x154 Behandla andra


Alla människor är unika - vi har olika genetiska uppsättningar och vi har olika erfarenheter.  Vi har olika ömma punkter och vi reagerar på olika sätt. Det innebär att vi alla har olika behov. 

Med det i åtanke kan:

"Gör mot andra som du själv vill bli behandlad". 

ändras till:

"Gör mot andra som de själva vill bli behandlade." 

Ett exempel på det är hur du skulle vilja att någon annan gav uttryck för något som kan uppfattas som kritik mot dig. Det kan hjälpa dig med hur du bör formulera ditt budskap. Samtidigt är det viktigt att veta att det som fungerar för dig inte garanterat fungerar för en annan individ. 

En annan tolkning kan vara:

"Behandla andra lika kärleksfullt och respektfullt som du själv vill bli behandlad".

Jag tycker det är ett bra avstamp, att utifrån sina egna erfarenheter, fundera på hur jag ska möta andra. Bara vi är ödmjuka och förstår att andra kanske vill ha det på ett annat sett utifrån sina egna erfarenheter och sin kultur. Därför behöver vi vara, förutom ödmjuka, också nyfikna på hur den andre vill ha det!


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Att be om feedback

Be om feedback


Många jag möter är inte helt nöjda för att de anser att de inte får tillräckligt mycket feedback -  feedback för att veta om de gör ett bra jobb och för att utvecklas.

Ett sätt att lösa detta är att vara proaktiv och be om feedback! 

Att be om feedback erbjuder stora möjligheter till utveckling: jag ber den jag känner tillit till, jag ber om feedback just på det området jag vill utvecklas och jag ber vid en tidpunkt som det passar mig. Kan det bli bättre?

Att be om feedback är att be den andra att se dig, och det i sig gör det lättare för den andra att se dig. Nu vet din omgivning att du vill ha feedback och att du vill bli sedd. Och det är en gåva till den andra att du vill bli sedd av just henne - och hon kommer känna sig sedd i detta. Det blir en "vinna-vinna" situation och energin börjar flöda. 


Ett annat sätt ett se det på kan vara: Feedback är självhjälp till att bli sedd.

Text från boken Professionell Feedback - Medvetna Mötens Magi

http://gunnarssonsforlag.se/bocker/professionell-feedback-medv.htmlKlicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Figur - Grund

FigurGrundFör att kunna möta någon när de agerar ”konstigt” bör du vara nyfiken på hur det kommer sig att den andre reagerar som den gör.

För att möta någon i det neurotiska behöver vi först möta dom i det existentiella. ”Jag märker att du blev upprörd när jag sa så, bara för att jag ska förstå din reaktion så undrar jag om du har någon tidigare liknande negativ upplevelse?” eller bjuda in den andre ”jag hör att det är så för dig, och jag är lite nyfiken på hur du tolkar situationen, är du också intresserad av att höra mina erfarenheter kring det - så du förstår hur det kommer sig att jag sa ifrån?”


Tänk på uttrycket, hur du säger det kan skapa lösning eller låsning.

Du har med andra ord ett ansvar att säga det på ett bra sätt. Och gör du det så är det inte ditt ansvar om den andre reagerar negativt ,  trots att du formulerade det väl och sa det med välmening.

Ibland kan det bra att hjälpa den andre att göra om en neurotisk anklagelse till ett bli existentiellt  öppen:  ”Jag skulle uppskatta om du - istället för att säga att jag har sårat dig, hellre sa att du blev sårad över det jag sa”. (det handlar ju om att mottagaren inte kan hantera det som sades och då kände sig sårad).

Om du sedan är nyfiken och öppen för att höra hur det är för den andre så är du på god väg.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva 

Se mig

Se mig


Feedback på rätt sätt är häftigt för det tillgodoser så många olika behov!

Vi blir bekräftade, skickligare och vi blir effektiva - kan det bli bättre?


Får du tillräckligt mycket feedback på jobbet?

Ger du tillräckligt mycket?

Sker det på ett välpaketerat och välvilligt sätt?

Ber du om feedback? 

Har du funderat på vad du vill ha feedback på?


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Projektioner - att lära sig om sig själv

Projektioner


Vi har lättare att se saker som vi uppskattar hos andra om det även gäller en själv. På samma sätt är det lättare att störa sig på andras beteende om man vet själv att man kan bete mig på det sättet. Det kan också vara att man är omedveten om att man kan bete sig så i vissa situationer. Personlig utveckling handlar, bland mycket annat, om att bli medveten om sina projektioner och ta ansvar för dem. Projektioner är en guldgruva för att få en bättre självkännedom! Tänk på att mycket feedback vi ger är projektioner - i de flesta fall ska det kanske ändå inte hindra dig från att ge feedback - se det som ett sätt att samtidigt lära dig mer om dig själv.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Hur väljer vi?


inifrånstyrda

Hur väljer vi?


Om vi är inifrånstyrda och vi tar ansvar för det vi väljer - så VILL vi välja det vi gör. 

Är vi däremot utifrånstyrda eller inte beredda att ta ansvar för valet blir det vi väljer ett måste/borde och då har vi inte samma kontroll över våra liv. Det kan vara bra att då och då reflektera över hur balansen mellan inifrånstyrning och utifrånstyrning är. Och är det något jag vill förändra?

Vi kan nog aldrig komma ifrån att vi är lite utifrånstyrda - utmaningen är ändå att försöka vara mer inifrånstyrd!  Annars överger vi oss själva.


Det existentiella ansvaret:

Alla mogna människor är kapabla att ta ett existentiellt ansvar. När du blir medveten om vad du gör/vad det får för konsekvenser/hur du lever ditt liv osv blir du samtidigt ansvarig för det. Då får du en medveten valsituation.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut


Att få feedback är en gåva

Feedback en gåva3

Feedback - Föda åter

Det gäller dock att den är förpackad på ett sådant sätt att det är lätt att förstå och ta till sig!

I boken Professionell Feedback - Medvetna Mötens Magi -  För du konkreta tips om hur du gör. Eller i en gemensam workshop för hela gruppen.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva utHär-får-man-bara-höra-när-man-gör-fel-botemedlet

Nyår2015

Just doit!

Jag hör ofta på arbetsplatser och i relationer att man bara får höra när man gör fel. Där har man en stor möjlighet att börja bekräfta varandra när ens nära eller medarbetare och kollegor gör något bra. Det finns stora vinster i att ha mer bekräftande feedback än att enbart dela ut kritik - och det finns stöd av forskning i det!

Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se