Stefans blogg

Att vara omvärldsmedveten

Enligt min erfarenhet ges det för lite uppskattande feedback på arbetsplatser och i relationer. Risken är att avsaknad av uppskattande feedback kan få oss att tro att vi inte är värdefulla.  Därför behövs feedback för att bli bekräftad.

Att vara omvärldsmedeveten är viktigt för att kunna ha en bra självbild. Vi ska däremot se upp så vi inte blir för mycket omväldsstyrda.

Skillnaden mellan att vara omvärldsmedveten och omvärldsstyrd är:

 - om man är omvärldsstyrd lägger man för stor vikt på vad andra tycker och för lite vad man själv anser. Man låter andra vara tongivande när man definierar sig själv.

- om man är omvärldsmedveten är andras tyckande viktig information fast inte avgörande för den självbild man skapar. Man definierar sig själv i första hand utifrån egna tankar och reflektioner där även omvärldens åsikter tas med i processen.

Filmen här är ett klockrent exempel på att vi behöver få stöd utifrån för att få en balanserad självbild. Speciellt om vi har befunnit oss i sammanhang där vi har farit illa.

Ett annat fenomen är att vi ofta hakar upp oss på våra brister istället för att se alla våra styrkor.

Film om ens självbild 

Önskat läge


GRR och FAS konflikthantering


Ibland hamnar vi alla där: att man i en situation överreagerar på ett sätt som inte leder framåt. Det är mänskligt, en del har lättare för det medan andra har lite längre stubin. Det är inte att vi överreagerar som är problemet - problemet är om vi är där för länge.

Det handlar om att kunna observera sig själv, att bli medveten om sin egen reaktion och hur man agerar och försöka ta sig ut ur den på så kort tid som möjligt.

Uttrycket ”Se barnet inom dig, men bli inte barnet” handlar om att bli medveten om att man känner sig, som ett sårat barn utan att för den skulle fastna i att agera barnsligt. 

FAS handlar om att få tag på den vuxne inom sig och agera utifrån sitt vuxna jag.


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Här-får-man-bara-höra-när-man-gör-fel-botemedlet


Uppskattande feedback här man böra höra när man gör fel Liten

Just do it!


Jag hör ofta på arbetsplatser att man bara får höra när man gör fel. Där har man en stor möjlighet att börja ge varandra bekräftande uppskattning till varandra när medarbetare och kollegor gör något bra. Det finns stora vinster i att ha mer bekräftande uppskattande feedback än att enbart dela ut kritik - och det finns stöd av forskning att det ger omedelbara effekter!


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se