Stefans blogg

Self as instrument

Self as instrument handlar om att använda det du förnimmer eller blir varse om i stunden, 

det kan vara en känsla eller en tanke. 


Reflektera över om det handlar om dig själv och/eller den andre.


Får du en hypotes och tror att det kan handla om den andre, kan du välja att testa hypotesen  - 

”Jag sitter här och blir lite arg när du berättar om hur de dissade ditt förslag på mötet, 

du ser glad ut men jag undrar om det kan vara så att jag känner av din ilska?”


Om man inser att det handlar om en själv kan det vara en viktig feedback: ”Du - när du avbryter mig när jag pratar om min idé och du börjar berätta hur du tycker man ska göra känner jag mig inte respekterad”. Denna metodik är troligtvis mer framgångsrik och ansvarsfull än att försöka göra den andre till problemägare och säga: ”Du är respektlös som avbryter mig!”.

Self as instrument


Mer om feedback: feedbackakademin.se


 - text och foto © Stefan Gunnarsson

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se