Stefans blogg

Be om feedback

BeOmFeedback

Be om feedback


Många jag möter är inte nöjda för att de anser att de inte får tillräckligt mycket feedback - feedback som de vill ha för att veta om de gör ett bra jobb och för att utvecklas.

Just att be om feedback erbjuder stora möjligheter till utveckling:  jag ber den jag känner tillit till, jag ber om feedback just på det området jag är intresserad av att få feedback på och jag ber vid en tidpunkt som det passar mig. Kan det bli bättre?

Ett annat sätt ett se det på kan vara: Att be om feedback är självhjälp till att bli sedd.


Klicka på bilden om du vill få en större bild för t.e.x utskrift

Att komma igen!

Aldrig för sent


Det är aldrig för sent....

Är det inte något vi alla önskar - en förmåga att komma igen när vi har kört fast eller upplever att vi har misslyckats?

I vissa lägen kan det vara en möjlighet att be någon man litar på om feedback!


Klicka på bilden om du vill skriva ut den

Kalkylerade risker

Räddmodig


Innan vi ger oss in och har det svåra samtalet kan det vara bra att fundera på hur stor chansen är att det blir bra är. Finns det stora risker att det blir värre kanske vi ska passa eller hitta ett annat sätt hantera det på. Ta kalkylerade risker där oddsen är goda. Hushåll med energin och spring inte på alla bollar.

Ett tips är att bara be om feedback av någon man känner tillit till!


Klicka på bilden för att få den större/skriva ut den.

Att sätta gränser

Gränser feedbackIbland behöver vi lära oss att sätta gränser.

Det kan vara att någon annan beter sig på ett sådant sätt som jag tycker det är viktigt att den andre ändrar på/eller slutar att göra. Om vi inte sätter en gräns, och sedan bevakar den, blir risken stor att vi lägger hela ansvaret på den andre utser den andre till en syndback ”Det där borde du ha förstått att du inte ska göra/säga”.

Feedback handlar ibland om att sätta gränser. Jag ger feedback på något en annan gör/säger och jag berättar hur det är för mig. I vissa fall sätter jag en gräns och t.ex säger att det är oacceptabelt för mig att säga så/göra så och jag säger till den andre att inte göra det igen.

Målet borde också vara att få till en överenskommelse så du får ett kvitto på att den andre förstår och respekterar din gräns.


Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Ansvar och tillit

Tillit2c

Ansvar och tillit är två ord som påverkar oss stort, i vardagen och på arbetet!

Jag tror att det är avgörande att vi tar vårt ansvar och svarar an i situationer där vi behöver agera, göra val eller bara förhålla oss. Betänk också hur lätt vi människor har att se andras brister när det gäller att ta ansvar (samtidigt som vi missar att reflektera hur vi själva tar ansvar).

Hur har du det med din inre och yttre tillit i olika sammanhang?

Jag vill tacka min bror Janne som gav mig en ny infallsvinkel på Tillit och även Zarah Tingeling Öberg som skrev ”Tänk på att ordet tillit är en palindrom”. 
Det behövs tillit från båda sidorna om det ska bli en ömsesidig tillit - hur kan det annars skapas tillit? 


Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Self as instrument

Self as instrument


Att använda sig själv som ett instrument kan vara en värdefull tillgång för oss själva och för vår omgivning

www.feedbackakademin.se

Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Tankar om förändring

alla vill förändra världen


Jag kan tvingas till förändring eller så vill jag förändras. När någon tvingar mig till att förändras blir det sällan bra. Snarare tvärtom.

För att vilja förändras behöver jag förstå varför det är meningsfullt att förändras. Ibland behöver jag hjälp att se hela bilden, att se fördelarna med att förändras och nackdelarna med att inte förändras.

Får jag feedback som syftar göra mig uppmärksam hur jag själva behöver förändras behöver jag yttre och inre tillit. Den yttre tilliten handlar ofta om att jag vet att givaren av feedback vill mig väl och kan formulera feedback på ett välpaketerat sätt. Jag behöver även inre tillit - att jag klarar att höra det den andra säger utan att jag gå i försvar. Har jag inte den yttre eller inre tilliten, behöver jag fundera på hur jag kan vara delaktig i att skapa den. Går inte det söker jag mig till ett annat sammanhang.


Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se