Stefans blogg

Feedback - spegling av självbilden

Självbild spegladLFeedback handlar om att vi får vår självbild speglad. 

Jag kan få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller jag kan få höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild säger - i det senare fallet får jag en möjlighet att uppdatera min självbild.


Speglingen innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör (eller intre gör)

eller så har den den andre en tanke att jag kan utveckla något jag gör eller inte gör.


Metaforen med spegel kan även innebära att det, den andre ser hos mig även är en spegelbild av givaren av feedback - en projektion. Så det som feedbacken avser kan då handla dels om mig och även om den som ger feedback. All feedback är inte projektiv - fast kanske oftare än vad vi tror.

Vi kan även vara proaktiva och be andra spegla oss och vi kan då välja om det är något speciellt område vi vill speglade på.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva ut

Vägen till frihet

Vägen till frihetL


Vägen till frihet - att bli mindre omvärldsstyrd och mer omvärldsmedveten.

Det innebär att jag fortfarande är intresserade av hur andra upplever mig/tycker om mig - bara att jag inte låter deras ”bilder" styra mig. Istället blir jag medveten om hur den andre/de andra upplever mig eller vad de tycker om mig - och jag förhåller mig till det. Kanske ändrar jag mitt beteende eller inte, jag kan också fundera på vad det säger om den andre och förhålla mig till det. Det är att behålla makten över mig utan att ge bort den till någon annan. Det är personlig utveckling. Det är frihet.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva utFrågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se