Stefans blogg

Reflektioner från en grupputveckling

Efter en härlig heldag i feedback och grupputveckling med en grupp med 30 engagerade medarbetare, slås jag av hur långt en grupp kan komma på en dag.

Några kommentarer från gruppen vid dagens slut:

  • Hur fel det ibland kan bli med feedback som kanske är menad som positiv men som sägs på fel sätt. Det är enklare än jag tror och nu ska vi hem och fortsätta öva! Att det inte handlar om kritik i sig utan att det handlar om önskade korrigeringar.
  • Tror att många har sett att man ska hitta fel. Och det är det som alltid blir fel
  • Insikten av att jag har ett stort eget ansvar och jag kan påverka mycket själv. Jag kan be att få feedback på något jag vill veta mer om - hur jag uppfattas, beter mig och hur jag kan utvecklas
  • Att formulera sig rätt, att ge feedback på beteendet och inte på personligheten.
  • Du har överraskat mig! Engagerad och fängslande/skicklig föreläsare och övningsledare.
  • Viktigast har varit att hela avdelning har fått en gemensam ”utbildning” i feedback som vi kan praktisera omedelbums och diskutera framöver.
  • Mitt eget behov av att öva överraskade mig!

Jag gläds åt hur många det är som vill vara med och samskapa ett utvecklande arbetsklimat. Det är grupputveckling när det är som bäst.


Mer om feedback: feedbackakademin.se
Feedback på företagets egna värdegrund

Jag har under mina år förstått av egen erfarenhet att det inte är så lätt att ge sin egen organisation feedback typ ”Jag anser inte att vi lever som vi lär”. I det läget går ofta mottagaren i försvar (och griper efter sin mentala revolvrer) och jag kan förstå att det kan uppfattas som en frontalkrock mot företagets varande och görande. Risken är att mottagaren hamnar i ett svart och vitt tänkande. I  det här läget kan det vara mer framgångsrikt att försöka vara mer framåtriktad och vända kritik till möjlighet.

Därför kan det vara bättre att säga någon av nedanstående varianter:

 ”Det är många saker som vi gör bra och det är jag stolt över. Samtidigt tycker jag att vi kan ta ett steg till i att leva vår värdegrund, Jag har ett par exempel från vilka vi kan lära oss att göra små förbättringar i framtiden.

eller:

 "Jag tycker det stundtals har varit frustrerande i det här förändringsarbetet och jag tror det kan finnas en del vi som organisation kan utveckla till nästa gång. Jag vill berätta hur jag har upplevt processen. Som den lärande organisation vi är, bör vi ta tillvara möjligheten till ett lärande utifrån gjorda erfarenheter och vår värdegrund, därför tycker jag vi bokar ett möte för att utveckla arbetssättet.”


Tänk att "Walk-the-talk" är en intention, en strävan och inget man kan leva upp till direkt  - det krävs feedback och lyhördhet för att lyckas på sikt.


Feedback på värdegrund


Mer om feedback: feedbackakademin.se


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se