Stefans blogg

Göd inte din rädsla

Göd inte din rädlsa 2

Var räddmodig!Var räddmodig istället


Våga be om feedback av någon som du känner tillit till.

Våga ge utvecklande feedback till någon du vill väl.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva utOmvandla problem till behov

Uttryck hellre behov än visa ilska över problem 2

Omvandla problem till behov


När jag arbetar med konflikthantering hjälper jag parterna till att istället för att uttrycka missnöje/ilska över problem att hellre uttrycka det vad för behov de har.

”Chefen är aldrig närvarande” -> ”Jag har behov av att veta när jag kan prata med min chef”

”Du smiter altid undan när det är mycket jobb” -> ”Jag vill att du hjälper mig när det är mycket jobb”.

Det blir mer konstruktivt och troligtvis mer framgångsrikt.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva utUtveckling handlar om att göra annorlunda

Utveckling handlar oma tt vi gör annorlunda

Omvandla problem till beov


Egentligen, vad spelar det för roll om vi lär oss något om vi aldrig omsätter kunskapen i praktiken?


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva utDialog är lösningen

Rädsla, okunskap och fördomar i brist på dialog Liten

I brist på dialog


I dag frodas hatet - i världen, i Sverige och på nätet.

Främlingshat, avundsjuka, missunnsamhet, rädsla, fördomar skapar polariserade världar.

Vad världen, Sverige och nätet behöver är en öppen respektfull dialog 

(och då menar jag förstås inte det fega anonyma näthatet).


Vi behöver alla bidra till en dialog (där vi givetsvis öppet kan uttrycka oro) för att skapa förståelse, respekt, omtanke, nyfikenhet  generositet och medkänsla.

Våga säga nej till hat och ja till kärlek.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva utFlyghinder

Tänk om det är du själv som hindrar dig att flyga L

Flyg


En sak jag har lärt mig att jobba nära människor, i coaching och i andra sammanhang, är att det är vi själva som är våra största hinder till att  sätta mål och nå målen. Eller lyckas med något eller förverkliga en dröm.

Om jag tänker tanken: ”Det här är för svårt för mig...” - så sätter jag själv käppar i mitt hjul, om jag inte tror på mig fullt ut kommer inte andra att göra det, och jag hamnar i en nedåtgående spiral.


Om jag tänker ”Det här klarar jag inte" får jag troligtvis rätt.

Om jag istället tänker ”Det här kan jag klara om jag anstränger mig” får jag troligtvis också rätt.

Vilja, tro på sig själv och engagemang är nästan alltid viktigare än om jag har den största kompetensen.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se