Stefans blogg

Värdegrund

Värdegrund feedback


Jag tror företag har mycket att vinna i ett införa en värdegrund. På riktigt!

För det behöver en grupp aktivt med värdeorden och konkretisera dessa i realistiska exempel - annars förblir det bara ord. Har man gjort det kan man ge bekräftande feedback när kollegor lever efter värdegrunden och korrigerande feedback när man inte gör det.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Mål och mening

Meningsfulla mål


Om inte mål känns meningsfulla, kommer man försöka flytta målet till nuläget, i stället för tvärtom.

På tal om meningsfullt. Mål gör feedback meningsfullt. Vi behöver bekräftande feedback när någon verkar för att nå målet och vi behöver korrigerande feedback när vi inte gör det på bästa sätt. Feedback behövs både på hur det görs och vad som görs. Ofta.

På samma sätt som det är viktigt att i dialog med en grupp och enskilda individer få till stånd en känsla av mening och förståelse varför det är viktigt att ha och nå mål, gäller det även för värdegrund ,"spelregler" och samarbete. Och även inför nödvändiga förändringar.

Feedbackakademin har vi ofta workshops med grupper och avdelningar för att skapa en kollektiv förståelse och engagemang kring dessa frågor. Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut


Ta tag i problem

 Aldous Huxley Fakta upphör inte att existera för att de ignorerasIstället för att blunda för problem så har vi ju alltid alternativet att ta itu med dom…

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut
Balans mellan överblick och detaljer

Överblick detaljer2


I Sverige har vi låg maktdistans så medarbetare har lättare, än i många andra länder, att ge feedback till sin chef/ledare.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut


Ansvar

Martin Luther Ansvar för det du sägerDet är ofta av avgörande betydelse hur jag säger det, inte bara vad jag säger.

Och jag har också ett ansvar för att fundera på vad syftet är med att säga det!


Och när du säger det, i vilket sammanhang du säger det.

Inte för att det kanske är ditt ansvar, men det kan vara smart att kolla hur mottagaren tog emot det du sa. Vad mottagaren hörde är inte alltid vad du säger.


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva utMindre kritik

Mindre kritik

Feedbackkultur


Det finns mycket forskning som visar på att om vi börjar uppskatta vandra, chefer, kollegor och medarbetare så får vi direkt vinster i form av välmående, effektivare team, snabbare utveckling, minskad sjukfrånvaro, bättre kvalitet, lättare att rekrytera och behålla medarbetare.

Så vad väntar vi på?


Ps. Uppskattning ska vara ärlig

Ps2. Med värderingar menar jag att vi inte ska värdera varandra hela tiden. Däremot så finns det stora vinster med att implementera en värdegrund så vi kan leva efter våra värderingar.

Ps3.  I kritik lägger jag personligen in att man har fokus på det som görs fel/anklagar/bedömer och inte på den konstruktiva korrigerande delen. Helt klart är att vi behöver ha bättre balans och uppskatta mer än vad vi ger ”kritik” - och här finns en hel del forskning som stöder det.Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva utFörlåt mig!


FörlåtmigA5


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut


Se dikten översatt till andra språk:

http://stefangunnarsson.se/forgiveme/Rätt relationer

Har vi rätt relationer


Framgång är ingen slump. Mer än man kan tro handlar det om vad vi har för relationer till kunder, leverantörer och sist men inte minst, till varandra. Även grupper som har kommit till fas 3 eller fas 4 har har vinster i att utveckla relationerna i arbetsgruppen, projektgruppen, ledningsgruppen och i andra konstellationer så att samarbetet blir ännu bättre.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

All förändring börjar här och nu

Förändring här och nu åsna2Ingen är så blind som den som inte vill se!

Feedback har bland mycket annat en funktion som ögonöppnare.


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Andas och vänta in det bästa

Churchill vredesmod


Ibland behöver vi få saker ut ur oss, det innebär inte att den det berör måste få det på sig. Det kanske bara blir värre då. Om du är riktigt arg kanske det blir bättre att hitta en annan kanal eller ett annat sätt. Typ skriva ett argt brev du aldrig skickar eller ställa fram en tom stol framför dig och tala om vad du tycker om den andres beteende. Sedan kan du också prova att reflektera över på vilket sätt ni två är lika...

Vad är bästa sättet för dig i olika situationer?


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se