Stefans blogg

Dags för feedback?

Tre Problem


Orsak - verkan?

Dags för feedback?


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut  - text och foto © Stefan Gunnarsson


Fältteori

Fältteori SV4

Mitt mantra när jag jobbar med grupputveckling, feedback, relationer och konflikthantering. Ha fokus på beteende och inte personlighet! Beteende beror till stor del på situationen i stunden!

Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut  - text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se