Stefans blogg

I andras händer

I andra händer


Att vara beroende av omvärlden är både kostsamt och riskabelt.

Att bli mindre omvärldsstyrd och mer omvärldsmedveten är befriande. Det är personlig utveckling i ett nötskal.


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Att vara chef & ledare

Ledarskap utveckling

Chef & ledare

Från mina erfarenheter av att jobba i alla typer av organisationer med: workshops i feedback, ledarskapsutveckling, grupputveckling, förändringsarbete och konflikthantering. Har jag skapat mig en bra bild av vad ett gott ledarskap är och även vad ett gott medarbetarskap är.

Att vara chef och ledare är att kombinera två roller. Chefskap är en position och ledarskap är en relation. Ledarskap kräver följarskap. Om ingen följer en ledare är man ingen ledare…Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

När hjärtat är med

Omtanke när hjärtat är medAtt vilja väl!

För att bidra till ett bra arbetsklimat, utvecklade grupper, nå uppsatta resultat och för att hålla på lång sikt - behöver vi ha med hjärtat.

Även om jag är arg på någon, även om jag ska sätta en gräns, även om jag ska ge utvecklande feedback - ska alltid hjärtat vara med.

Som uttrycket: "Bättre med ett varmt hjärta och en kall hjärna - än ett kallt hjärta och en varm hjärna".

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Ett förhållningssätt

Praise


Kanske skulle det stå så här för att bli ännu bättre:

I praise loudly and often, 

I give constructive feedback softly.


På Feedbackakademin.se jobbar vi med grupper för att bidra till en utvecklande välvillig feedbackkultur.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Det är ingen slump

Ingen Slumpx


Vi måste alla så för att kunna skörda!

Egentligen kan man tycka att en bra dialog, att bra arbetsklimat och goda prestationer är en självklarhet. Det kan dock bli problem om man får för sig att det är någon annan som ska se till att arbetsklimatet och dialogen ska bli bra. Eller om man lägger skulden på någon annan för att det är dåligt.

Alla har ett ansvar för att samskapa ett välmående arbetsklimat!

Feedbackakademin.se jobbar vi med grupper för att samskapa bra eller ännu bättre arbetsklimat.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

En av grunderna i konflikthantering

Bortom rätt och felA5Så kan du inte tänka! Det borde du ha förstått! Du har fel! 

Man bör inte göra så som Du gör! 

Ska det vara så svårt att förstå! 

Titta nu vad ledsen du har gjort mig!
Nu ska du be mig om ursäkt!
Skärp till dig och förstå att det är du som bär skulden till att vi inte har det bra!
Det är ledningens fel, skyll inte på mig!
Vet du inte det, borde du inte jobba här!
Du har tydligen inte förstått...!

När jag jobbar med konflikthantering handlar det ofta om att få de olika parterna att undvika rätt-och-fel-fällan! Båda har rätt - rätt till sin upplevelse! Då går det att vara i kontakt i en stark, lärorik och spännande dialog - där överenskommelser skapas!

Vi människor, i största allmänhet, har en tendens att känna skuld och skam när vi har fel. Därför är det bättre jag har rätt och du har fel! Punkt slut. 


Se mer:

http://feedbackakademin.se


Feedback är här och nu!

KendoPoem


Japansk poem om kendos hemlighet - men även om att leva här och nu.

I stunden när feedback ges och tas emot - är man ”Här och Nu” i ett väldigt viktigt möte.

Ett möte där kvaliteten i kontakten kan vara avgörande!

Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Vi samskapar vår arbetsmiljö

ViÄrVarandrasArbetsmiljö

samskapande


Grupper utvecklas fortare om alla ser att de bidrar till gruppens utveckling. Därför handlar grupputveckling om samskapande.

Så fort en eller flera lägger skulden/ansvaret på någon annan så tar det längre tid att utvecklas - eller till och med kan grupputvecklingen gå åt fel håll. 

Därför har alla chefer och medarbetare ett lika stort ansvar att gruppen utvecklas år rätt riktning.


ps. Om man inte ser att man är en del av lösningen - är man en del av problemet...

En workshop om arbetsklimat och feedback med Feedbackakademin kan ge en grupp en nystart!

www.feedbackakademin.se

Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Hur du säger det kan skapa lösning eller låsning

Arne Anka


När det handlar om att ge feedback som kan uppfattas som kritik - är det viktigt att tänka efter före och formulera sig så inte mottagaren hamnar i försvarsläge. Gamla skolans teknik där man enbart talar om vad någon gör för fel eller anklagar någon - får oftast motsatt effekt. Det blir inte bättre utan mottagaren tappar suger och börjar leta fel hos givaren - för att ”ge” tillbaka!


ps. Vilt skjutande tvångsmässiga sanningssägare utan impulskontroll gör ofta större skada än nytta….

Hur man ger feedback lär man sig på en workshop med Feedbackakademin.

www.feedbackakademin.se

Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Vill den andre väl

Ikea2


Tänk på att alltid vilja den man ger feedback till väl.

Även om jag är irriterad eller stör mig på den andres beteende. Då vinner båda parterna!

Om jag inte vill den andre väl är det inte feedback.


ps. Jag har hört för många gånger när någon vill platta till en annan och säger efteråt "Vadå- jag gav bara lite konstruktiv feedback?". Om jag däremot vill den andre väl och vill bidra till den andres utveckling, så vinner båda parterna. Samma sak gäller om man sätter en gräns. Man ska vilja den andre väl!

www.feedbackakademin.se


Värdegrund

Värdegrund feedback


Jag tror alla grupper skulle vinna på att förtydliga sin värdegrund i konkreta situationer, på det sättet är det lättare att förstå och leva efter sin värdegrund. Hur ska jag bete mig med andra? Hur ska jag inte vara med andra? Vad ska jag göra mer eller mindre av. Vad menas egentligen med ord som ansvar, repsekt osv.

Att införa en värdegrund handlar mycket om att gå från ord till att bli konkret! Det finns stora stora vinster med det -  för nu kan vi plötsligt använda feedback som hjälper oss att mer leva som vi lär.

Jag tror företag har mycket att vinna i ett införa en värdegrund. På riktigt!


Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Klargörande

Solen interventionS

Sprida ljus


Kommunikation i största allmänhet och feedback i synnerhet har ofta till syfta att klargöra saker och ting… att sprida ljus över en situation eller effekterna av ett visst beteende/agerande! Feedback är ett sätt att accelerera grupputveckling och skapa effektivare grupper.


Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Lärande

Feedback lärande


Mycket av vårt lärande kommer tack vare att vi är nyfikna.

Fast det är klart att det finns gränser på hur nyfikna vi bör vara:)

Förlåt mig

FörlåtMigS


Förlåtelse handlar många gånger om att avsluta energiläckage. Ofta ger vi för mycket makt åt andra. Tänk dig att någon säger något till dig och du blir sårad. Du har i detta tillfälle gett den andra makt över dig så du blir sårad. Sedan blir du arg på den andra för att du har gett makt åt den personen - i den bästa av alla världar hade den energin varit bättre att använda till att reflektera över hur det kommer sig att jag blir sårad av den andres ord och hur jag i det ger makt till andre.För mig handlar det här om att ge feedback till sig själv/men även på ett sätt att sätta gränser mot sig själv. För många är det också personlig utveckling att reflektera vilka av dessa områden som är en utmaning för mig.


Se även översättningar av dikten till andra språk. Jag tar tacksamt emot fler översättningar.


Klicka på bilden för att spara/skriva ut.


Korrigerande feedback

Korrigerande feedback för mästerskap


Förutom bekräftande uppskattande feedback - behöver vi ibland ge korrigerande utvecklande feedback:

"Om du hoppar aningens mer till höger så blir det perfekt!"
Feedback är bra!

Feedback är en bra grej5

Faktiskt!

Feedback är till för att bekräfta och förbättra. Ja och i vissa fall till för att förhindra:)

Och så klart: skapa medvetenhet.


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Situationsanpassad


Bekräftande uppskattning kritik siituationsanpassad


Ibland är vi för snabba att ge kritik...

Innan du kritiserar någon, fundera på om det får avsedd effekt i form av önskad utveckling. Kanske är det just i stunden bättre att ge feedback på vad den andre gör bra. Det kanske ger störst utveckling, att i vissa lägen så blir det inte bättre med kritik utan till och med sämre.Tänk på att situationsanpassa din feedback!

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se