Stefans blogg

Vilja är inre energi

Energi och viljan

Den paradoxala förändringsteorin. Ju mer du försöker göra något du borde eller måste göra, desto svårare blir det. När du slutar försöka, kommer förändringen – till det du egentligen vill.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut - text och foto © Stefan GunnarssonAtt vara uppmärksam

Dimman Feedback 2

Om vi inte lär oss se de små skillnaderna krävs det helt enkelt en omedelbar kognitiv omstrukturering för att vi ska förmå byta bild!


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut - text och foto © Stefan Gunnarsson


Den paradoxala förändringsteorin

Vykort 216x154 FörändringsteorinÖppen

Den paradoxala förändringsteorin 


Det handlar först om att bli varse om det som är här och nu och sedan få tag i sin inifrånstyrning. (Arnold Beisser described Gestalt's paradoxical theory of change.The paradox is that the more one attempts to be who one is not, the more one remains the same.) 

Den paradoxala förändringsteorin bygger på teorin om att vi alla har en inre Topdog och en inre Underdog. Det är vår inre Topdog som styr och ställer med oss och försöker få oss att göra saker vi BORDE göra och vi MÅSTE göra. Denna Topdog är ofta omvärldsstyrd och fångar upp vad andra tycker du borde/måste göra. Vår inre Underdog slingrar sig för alla borden och måsten och går bara med på saker som den innerst inne VILL göra. Din topdog försöker få dig att bli något du inte är/vill och underdogen ser till att det inte blir så…

När vi slutar försöka göra som topdogen vill och bara släpper taget och bara är så kommer vi skapa ett tomrum. Nu ökar chansen att något händer och vi kommer till slut hitta det vi egentligen vill.

Ibland säger vi t.ex "Jag vill inte gå på släktträffen men jag måste det". Är det så att man inte är beredd att ta konsekvenserna av att skippa släktträffen så VILL man ju egentligen gå. Då är det mer "ta-ansvar-för-sina-val" att säga "Jag känner olust inför att gå på släktträffen men väljer (vill) att gå för att jag är inte beredd att ta konsekvenserna". 


Om vi tar ansvar för det vi väljer och är inifrånstyrda så vill vi välja det vi gör. Är vi däremot utifrånstyrda eller inte beredda att ta ansvar för valet, blir det vi väljer ett måste/borde och vi har du inte samma kontroll över våra liv.


Det existensiella ansvaret

Alla mogna människor är  kapabla att ta ett existentiellt ansvar.

När du blir medveten om vad du gör/vad det får för konsekvenser/hur du lever ditt liv osv blir du samtidigt ansvarig för det. Då får du en medveten valsituation.Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut  - text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se