Stefans blogg

Vägen till tillit

Vägen till tillit2b


Tillit är något som måste odlas.Tillit skapas bland annat av att man har goda erfarenheter av kunna hantera konflikter konstruktivt med den andre/med de andra! 

Tillit är en palindrom - det blir samma sak om du läser den från båda - så är det i relationer också. För att få tillit måste du ge tillit. Att ta sitt ansvar är en av nycklarna för att skapa tillit!

Fundera mer på om du tar ditt ansvar och mindre på om andra tar sitt ansvar.  Och ha mer fokus på om du bidrar till tillit än om du har tillit till den andre.


ps. om någon missbrukar din tillit får du sätta en gräns


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Tänk om ...

Allt det vi irriterar oss på JungTänk om vi kunde använda energin vi får när vi blir irriterade, till att lära oss att förstå oss själva bättre:

På vilket sätt är vi lika?

Vad har jag varit med om tidigare som påminner om det här?

Hur har jag bidragit till den uppkomna situationen?

Hur reagerade jag och hur hade jag kunnat gjort annorlunda för att undvika att det blev som det blev?

Är jag villig att ge bort makten över mig själv till den andre?

Vem kan jag prata med för att få tips/råd/hjälp att hantera situationen (men undvik att hamna i skitsnacksfällan)?

Hur kan jag sätta en gräns på ett bra sätt?

Hur ska jag kunna ta upp det med den andre? Hur kan jag bli problemägare i det här?

Hur kan jag förändra mig för att få till en förändring hos den andre?


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se