Stefans blogg

Olika perspektiv vid konflikthantering

När jag jobbar med konflikthantering beskriver de olika parterna olika bilder - varje bild är dessutom en absolut sanning.

Det visar sig att det finns många olika bilder av samma händelse. Helt olika perspektiv! 
Ens egen bild är rätt och de andras bilder är fel. Helt fel.

Lösningen ligger i att inse att det finns olika upplevelser och tolkningar av samma situation och respektera andras rätt till sina egna bilder och samtidigt kunna ha rätt till sin egen upplevelse. Tänk om vi kunde försöka se saker och ting utifrån andras perspektiv - åtminstone ha förståelse och respekt 
för det.

Se filmen nedan!

This browser cannot play the embedded video file.

Att bekräfta

En bra början Feedback bekräftande


Var det så här Mayaindianerna tänkte?

Ibland är vi snabba på att ge kritiserande feedback - inte sällan lite för snabba. Fundera på om "Kritik" ger den förbättring vi önskar.
Kanske blir det bättre om vi fokuserar på att bekräfta varandra och oss själva...och vi börjar göra bekräftansvärda saker :)


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut


Att vara öppen är att vara nyfiken på det som är annorlunda...

Öppen för olikheter1920 2x2


Vår stora  utmaning:

Alla har rätt till sina egna tankar, värderingar, upplevelser och alla har rätt till sin egen kultur. 

När vi inser det får vi lättare att umgås med andra och vi kan få ut mer av olika perspektiv. Mycket mer! Då kan vi få kreativa, adaptiva högpresterande arbetsgrupper!


Detta ska inte hindra oss att sätta gränser om det behövs.  

(det handlar inte om att stänga gränsen som vissa vill och tappa all medmänsklighet).


Fastna inte i rätt-och-fel-fällan!

Övervinn din rädsla och bli nyfiken och hedra berikande olikheter.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut - Text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se