Att bekräfta

En bra början Feedback bekräftande


Var det så här Mayaindianerna tänkte?

Ibland är vi snabba på att ge kritiserande feedback - inte sällan lite för snabba. Fundera på om "Kritik" ger den förbättring vi önskar.
Kanske blir det bättre om vi fokuserar på att bekräfta varandra och oss själva...och vi börjar göra bekräftansvärda saker :)


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se