Att sätta gränser

Gränser feedbackIbland behöver vi lära oss att sätta gränser.

Det kan vara att någon annan beter sig på ett sådant sätt som jag tycker det är viktigt att den andre ändrar på/eller slutar att göra. Om vi inte sätter en gräns, och sedan bevakar den, blir risken stor att vi lägger hela ansvaret på den andre utser den andre till en syndback ”Det där borde du ha förstått att du inte ska göra/säga”.

Feedback handlar ibland om att sätta gränser. Jag ger feedback på något en annan gör/säger och jag berättar hur det är för mig. I vissa fall sätter jag en gräns och t.ex säger att det är oacceptabelt för mig att säga så/göra så och jag säger till den andre att inte göra det igen.

Målet borde också vara att få till en överenskommelse så du får ett kvitto på att den andre förstår och respekterar din gräns.


Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se