Att vara uppmärksam

Dimman Feedback 2

Om vi inte lär oss se de små skillnaderna krävs det helt enkelt en omedelbar kognitiv omstrukturering för att vi ska förmå byta bild!


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut - text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se