Även svensk forskning visar hur viktigt det är att ha en fungerande feedbackkultur.

”Resultaten från ett flerårigt forskningsprojekt av ett stort antal arbetsplatser visar att skillnader i ledning och organisationer har större betydelse för sjukskrivningarna än de anställdas levnadsvanor. Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Och dålig organisation skapar den stress som leder till ohälsa. Genom förbättrad ledning och organisation kan arbetsplatser inte bara förbättra produktiviteten utan även påtagligt minska sjuktalen. Vi har nu kunskaperna att gå från några av de högsta sjukskrivningstalen i världen till världens friskaste arbetsplatser, skriver Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.”

”Vi identifierade fyra organisations- och ledningsfaktorer, som påverkade medarbetarnas hälsa, oavsett om det rörde sig om tillverknings- industri eller en tjänsteserviceorganisation. Friska arbetsplatser hade bättre stämning bland medarbetarna kände till arbetsplatsens mål, de var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen samt de fick konkret och rak återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter.”Mer om feedback: feedbackakademin.se


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se