Beröm mig!

Beröm migN


Steg 2 - Beröm mig!


Vägen till att hitta din egen kraft i ett 4 stegsprogram.

Det första steget är att sluta ge bort makten över dig själv till andra.

Den andra steget är att boosta dig själv för att du har slagit in på en mer framgångsrik väg - som handlar om att behålla makten över dig, se och förstärka din egen kraft och ditt eget värde.

Det tredje steget är att älska sig själv. Inte bara intellektuellt utan känna det innerst inne


Den första dikten heter ”Förlåt mig!” och syftar till att minska din utifrånstyrning.

Den andra dikten heter ”Beröm mig!” och handlar om att ge dig beröm för att du är mer inifrånstyrd.

Den tredje dikten heter ”Hela mig!” och syftar till att fylla på energi.

Den fjärde dikten heter ”Älska mig” och handlar om att det är viktigare att säga till själv att du är älskad, än att någon annan säger det.


Risken är att om du är utifrånstyrd blir du beroende av att andra bekräftar ditt eget värde. Är du mer inifrånstyrd är din egen feedback till dig själv viktigare än andras. Sedan kan det vara trevligt att få uppksattandeuppksattande feedback av andra för att förstärka din egna positiva självbild -  så länge den yttre feedbacken inte blir viktigare än din egen syn på dig själv. Lova!


Dikten" Förlåt mig!" har fått stor spridning och blivit översatt till 19 språk.


http://stefangunnarsson.se/forgiveme/


Här är steg 2. Beröm mig!


Klicka bilden för att förstora den för utskrift eller för att spara

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se