Det är ingen slump

Ingen Slumpx


Vi måste alla så för att kunna skörda!

Egentligen kan man tycka att en bra dialog, att bra arbetsklimat och goda prestationer är en självklarhet. Det kan dock bli problem om man får för sig att det är någon annan som ska se till att arbetsklimatet och dialogen ska bli bra. Eller om man lägger skulden på någon annan för att det är dåligt.

Alla har ett ansvar för att samskapa ett välmående arbetsklimat!

Feedbackakademin.se jobbar vi med grupper för att samskapa bra eller ännu bättre arbetsklimat.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se