Det är svårare att ta emot feedback

Efter att ha tränat runt tjugotusen medarbetare och ledare i feedback är det en sak som blir tydligt: Det är svårare att lära sig att ta emot feedback än det är att lära sig ge feedback. Detta gäller i första hand korrigerande feedback.

Som ledare/chef eller medarbetare kan jag vinna på att fundera på hur jag ska se till att få feedback som utvecklar mig. En viktig fråga blir då: I vilket sammanhang och på vilket sätt ser jag till att få feedback - för att kunna förbättra mina färdigheter / få ett ännu bättre samarbete / bidra till gruppens utveckling.

Eftersom vi troligtvis är lite sämre på att ta emot feedback än vad vi vill tro, kan det vara klokt att be om feedback hellre än att vänta på att någon kommer spontant och ger dig feedback. Fördelen med att be - är att du väljer vem du vill ha feedback av och när du får feedback samt vad du vill ha feedback på. Du visar i detta att du vill ha feedback och att du tar ansvar för det. Med andra ord - du är i ”Mästerskap”-läge”

Är gruppmedlemmarna dessutom från olika kulturer underlättar det om vi ber om feedback. Risken kan annars vara att man inte vågar ge feedback då man är osäker på hur man ska göra/inte göra. Att be om feedback är därför ett bra sätt att få igång flödet av ett givande och frågande om feedback.

Be om feedback för utveckling


Mer om feedback: feedbackakademin.se

 - text och foto © Stefan Gunnarsson

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se