Ett alternativ till att vara avundsjuk eller sjukt missunsam är att var unsamt avundfrisk...

avundfrisk


Tänk på hur mycket inspiration det finns runt omkring oss som kan skapa motivation och få oss att anstränga oss till att nå våra mål.

Skolverkets kom med en rapport från förra året som bland annat sa: ”Medfödd begåvning är inte lika viktigt för att nå bra skolresultat som motivation och ansträngning. Högpresterande elever är i högre utsträckning motiverade, uthålliga och har en positiv syn på studierna och relationen till sina lärare, visar en studie från Skolverket.”

Jag tror att ovanstående kan vi applicera på hela livet!

Därför ska vi inspireras av andras framgång.


Ps.framgång handlar inte om bara om pengar, det handlar mer om att nå uppsatta mål. Det kan tex vara att någon förverkligar en längtan genom att sadla om från ekonomichef till att bli konstnär.


Jantelagen är en bidragande orsak till att många är avundsjuka.

Därför kan jag rekommendera en bestseller skriven av min bror Tomas:

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9187225018

Ps2. jag hoppas Tomas enorma framgång med boken och ver 165000 följare på Fb har skapat många avundfriska och inspirerat dessa till att lämna sin komfortabla zon och ”bli sin egen lyckas smed”. 


Klicka på bilden för att skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se