Feedback - Förändring av självbilden

Varje gång en individ ber om feedback eller tackar ja till feedback, tar hon en risk. Man riskerar då att få en ny medvetenhet om hur man upplevs, hur man är, vilka ens behov är samt hur man tar ansvar för behoven. I samma stund kommer man att utplåna bilden av sig själv (den gamla gestalten) och skapa en ny medvetenhet om hur och vem man är – en ny gestalt. På det sättet förnyar man sig och utvecklas som individ. 

Vi är som tur är inte statiska utan i ständig rörelse!

Tomas tranströmerMer om feedback: feedbackakademin.se


 - text (ja utom min husguds dikt förstås) och foto © Stefan Gunnarsson
Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se