Feedback -  spegling av självbilden

Självbild spegladLFeedback handlar om att vi får vår självbild speglad. 

Jag kan få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller jag kan få höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild säger - i det senare fallet får jag en möjlighet att uppdatera min självbild.


Speglingen innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör (eller intre gör)

eller så har den den andre en tanke att jag kan utveckla något jag gör eller inte gör.


Metaforen med spegel kan även innebära att det, den andre ser hos mig även är en spegelbild av givaren av feedback - en projektion. Så det som feedbacken avser kan då handla dels om mig och även om den som ger feedback. All feedback är inte projektiv - fast kanske oftare än vad vi tror.

Vi kan även vara proaktiva och be andra spegla oss och vi kan då välja om det är något speciellt område vi vill speglade på.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se