Feedback på företagets egna värdegrund

Jag har under mina år förstått av egen erfarenhet att det inte är så lätt att ge sin egen organisation feedback typ ”Jag anser inte att vi lever som vi lär”. I det läget går ofta mottagaren i försvar (och griper efter sin mentala revolvrer) och jag kan förstå att det kan uppfattas som en frontalkrock mot företagets varande och görande. Risken är att mottagaren hamnar i ett svart och vitt tänkande. I  det här läget kan det vara mer framgångsrikt att försöka vara mer framåtriktad och vända kritik till möjlighet.

Därför kan det vara bättre att säga någon av nedanstående varianter:

 ”Det är många saker som vi gör bra och det är jag stolt över. Samtidigt tycker jag att vi kan ta ett steg till i att leva vår värdegrund, Jag har ett par exempel från vilka vi kan lära oss att göra små förbättringar i framtiden.

eller:

 "Jag tycker det stundtals har varit frustrerande i det här förändringsarbetet och jag tror det kan finnas en del vi som organisation kan utveckla till nästa gång. Jag vill berätta hur jag har upplevt processen. Som den lärande organisation vi är, bör vi ta tillvara möjligheten till ett lärande utifrån gjorda erfarenheter och vår värdegrund, därför tycker jag vi bokar ett möte för att utveckla arbetssättet.”


Tänk att "Walk-the-talk" är en intention, en strävan och inget man kan leva upp till direkt  - det krävs feedback och lyhördhet för att lyckas på sikt.


Feedback på värdegrund


Mer om feedback: feedbackakademin.se


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se