Feedback

Unattended childrenL2



Alla sätt, att ge feedback på, är bra

utom dom dåliga…



Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva ut



Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se