Göd inte din rädsla

Göd inte din rädlsa 2

Var räddmodig!Var räddmodig istället


Våga be om feedback av någon som du känner tillit till.

Våga ge utvecklande feedback till någon du vill väl.


Klicka på bilden för större bild  - om du vill se bättre, spara eller skriva utFrågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se