Hållbar lycka

You never know what sustainable happiness is until you close the door to prejudices, fear, selfishness and hatred and open the door to curiosity, trust, harmony and love


Hållbar harmoni och lycka kommer inte av sig självt.

Att uppnå kortsiktig lycka är enkelt, bli full eller köp en dyr pryl och så vidare. Utmaningen är att uppnå långsiktig lycka/harmoni inre och yttre frid.

Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se