Hur väljer vi?


inifrånstyrda

Hur väljer vi?


Om vi är inifrånstyrda och vi tar ansvar för det vi väljer - så VILL vi välja det vi gör. 

Är vi däremot utifrånstyrda eller inte beredda att ta ansvar för valet blir det vi väljer ett måste/borde och då har vi inte samma kontroll över våra liv. Det kan vara bra att då och då reflektera över hur balansen mellan inifrånstyrning och utifrånstyrning är. Och är det något jag vill förändra?

Vi kan nog aldrig komma ifrån att vi är lite utifrånstyrda - utmaningen är ändå att försöka vara mer inifrånstyrd!  Annars överger vi oss själva.


Det existentiella ansvaret:

Alla mogna människor är kapabla att ta ett existentiellt ansvar. När du blir medveten om vad du gör/vad det får för konsekvenser/hur du lever ditt liv osv blir du samtidigt ansvarig för det. Då får du en medveten valsituation.


Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se