It takes two to tango

Takestwototango

Att bidra till utveckling handlar mycket om att vara delaktig i utvecklingen!

När jag inser att jag är en viktig pusselbit i ett sammanhang har jag också ett ansvar i att bidra till att det blir bra, oavsett om andra gör det de ska eller inte.

Om jag lägger ut skulden och ansvaret på någon annan blir det problem - troligtvis är de/den andra upptagna med att lägga ut skulden och ansvaret på mig.

Det blir därför bättre om jag har mer fokus på vad jag gör eller inte gör!

I det här sammanhanget hade nog Obama uttryckt sig: ”Yes I can - and I will!”. Bara en tanke:)


Klicka på bilden för att skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se