Jag vill inte ha kritik!

Däremot om jag är i ett sammanhang där det råder en utvecklingskultur vill jag ha kritik. Är jag med i en grupp vill jag känna att det finns ett utvecklande klimat - att det är en del av gruppens kultur.

En utvecklingskultur kännetecknas bland annat av följande:

Inkluderande

Utmanande 

Öppenhet

Tyvärr räcker inte det. Det är svårt att vara genuint inkluderande om det inte finns en nyfikenhet, en nyfikenhet på det som är olika. Det kan också vara förödande om ett klimat är utmanande men det finns ingen omtänksamhet - det kan bli för tufft. Vem törs vara öppen om det inte finns någon tillit? Det behövs tillit till att den andre vill en väl och kan formulera korrigerande feedback (kritik) på ett bra sätt och själv klara ta emot kritik. Det behövs tillit till att det inte finns dolda agendor. Det behövs även en inre tillit - att jag kan hantera och förhålla mig till den feedback jag får.

Ett klimat i en utvecklingskultur bör därför kännetecknas av:

Inkluderande - Nyfikenhet

Utmanande  - Omtänksamhet

Öppenhet - Tillit

Om klimatet inte är så, vill jag undvika kritik - förmodligen du också?

I en utvecklingskultur vill jag gärna att någon ser min utvecklingspotential och ger mig feedback på mina utvecklingsmöjligheter.

Ibland behöver man investera för att skapa ett sådant sammanhang.

Möjligheter!


* en del av detta inlägg är ett utdrag från ett föredrag jag höll på Möteskulturdagen som sändes av SVT - vill du se/höra mer klicka på:  http://vimeo.com/17023793 *

Feedback och tillit


Mer om feedback: feedbackakademin.se

 - text och foto © Stefan Gunnarsson

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se