Jag vill utvecklas

It's up to you

Utveckling är att nå nya höjder

Jag vill utvecklas! 

För att skapa en grogrund där jag kan växa gäller det att vara med och samskapa ett stödjande sammanhang. Ibland måste jag vara beredd att släppa taget, vara öppen, lyssna på min längtan, känna tillit till mig själv och till de som vill mig väl. Jag behöver också vara lite räddmodig:)

Jag behöver också själv känna att utvecklingen är meningsfull och att det inte bara är någon annan som tycker jag ska utvecklas. Tycker min chef att jag ska utvecklas inom något visst så bör man ha en dialog kring detta, så att jag förstår syftet). Kom ihåg om du använder ord som "Jag måste utveckla .../jag borde utveckla… så är det kanske en indikation på att du själv inte vill just den utvecklingen. Är det något som behövs på arbetet får du antingen ta till dig det och omsätta det till att du vill eller söka dig någon annanstans.


Klicka på bilden om du vill skriva ut den

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se