Klargörande

Solen interventionS

Sprida ljus


Kommunikation i största allmänhet och feedback i synnerhet har ofta till syfta att klargöra saker och ting… att sprida ljus över en situation eller effekterna av ett visst beteende/agerande! Feedback är ett sätt att accelerera grupputveckling och skapa effektivare grupper.


Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se