Lärande

Feedback lärande


Mycket av vårt lärande kommer tack vare att vi är nyfikna.

Fast det är klart att det finns gränser på hur nyfikna vi bör vara:)

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se