Mål och mening

Meningsfulla mål


Om inte mål känns meningsfulla, kommer man försöka flytta målet till nuläget, i stället för tvärtom.

På tal om meningsfullt. Mål gör feedback meningsfullt. Vi behöver bekräftande feedback när någon verkar för att nå målet och vi behöver korrigerande feedback när vi inte gör det på bästa sätt. Feedback behövs både på hur det görs och vad som görs. Ofta.

På samma sätt som det är viktigt att i dialog med en grupp och enskilda individer få till stånd en känsla av mening och förståelse varför det är viktigt att ha och nå mål, gäller det även för värdegrund ,"spelregler" och samarbete. Och även inför nödvändiga förändringar.

Feedbackakademin har vi ofta workshops med grupper och avdelningar för att skapa en kollektiv förståelse och engagemang kring dessa frågor. Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se