Mindre kritik

Mindre kritik

Feedbackkultur


Det finns mycket forskning som visar på att om vi börjar uppskatta vandra, chefer, kollegor och medarbetare så får vi direkt vinster i form av välmående, effektivare team, snabbare utveckling, minskad sjukfrånvaro, bättre kvalitet, lättare att rekrytera och behålla medarbetare.

Så vad väntar vi på?


Ps. Uppskattning ska vara ärlig

Ps2. Med värderingar menar jag att vi inte ska värdera varandra hela tiden. Däremot så finns det stora vinster med att implementera en värdegrund så vi kan leva efter våra värderingar.

Ps3.  I kritik lägger jag personligen in att man har fokus på det som görs fel/anklagar/bedömer och inte på den konstruktiva korrigerande delen. Helt klart är att vi behöver ha bättre balans och uppskatta mer än vad vi ger ”kritik” - och här finns en hel del forskning som stöder det.Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva utFrågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se