Oavslutade händelser

Oavslutade händelser konflikter


Det som är oavslutat gör att vi läcker energi. Det försämrar vår möjlighet på att göra det som är viktigt här och nu.

Ju mer saker vi kan avsluta, ju mer effektiva och fokuserade blir vi.

Fundera på vad du skulle kunna göra för avslut!   (som inte tar så mycket energi att avsluta/som är relativt riskfritt/som ger mycket tillbaka).

Inom gestaltteorin så kallas detta för att man har oavslutade gestalter.


Klicka på bilden för att få den större för tex utskrift

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se