Omedveten integrerad kunskap

Begriper 2

Lärandet

Vi lär oss utifrån teorier och egna erfarenheter  - vi övar, får feedback, reflekterar och finjusterar. Efter ett tag blir kunskapen/färdigheten en naturlig del av oss och vi glömmer bort att vi kan det. Om någon frågar mig vilken fot jag trycker ner kopplingen med när jag kör bil, kan jag inte svara direkt utan måste prova vilken fot det är. Den kunskapen har med tiden blivit en omedveten integrerad kunskap. 

Min erfarenhet när jag utbildar i feedback - det räcker inte med att läsa en bok - man behöver träna, använda, få återkoppling på hur man gav feedbacken och reflektera tills det blir en integrerad omedveten kunskap. Detta är en pågående process, det räcker inte med att bara träna en gång, varje gång ger feedback och lär oss från det genomförda samtalet - blir vi förhoppningsvis lite bättre för varje gång.


Klicka på bilden för att skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se