Professionell Feedback  - Omtryck 

Omslag Professionell Feedback V5


Över 15 000 böcker har hittat en en läsare. Känns otroligt kul!
I början av februari 2015 kommer 3000 böcker till av version 5. 


Boken säljs i bokaffären, Adlibris och Bokus.

Och även på Gunnarssons förlag:


Boken Professionell feedback ingår även som kurslitteratur på mina workshops i Feedback.
Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se