Syftet med feedback

Det finns två syften med feedback, det ena är att bekräfta något som görs bra. Det andra är att korrigera något som kan göras bättre.

Om jag gör något och aldrig får höra att det är bra är risken stor att jag slutar göra det - det verkar ju inte uppskattas så varför fortsätta? Därför behöver vi bekräftande feedback.

Jag behöver också korrigerande feedback för att finslipa mitt hantverk eller mitt beteende. Då kan jag gruppen/organisationen lättare nå uppsatta mål.
 

Med program som Idol, Talangjakt med mera skapas tyvärr en bedömningskultur. Vi bedömer andra och vi låter oss bedömas och värderas. 

Många människor är idag för mycket utifrånstyrda istället för att vara mer inifrånstyrda. Vi låter andra definiera oss - och i det ger vi makten över oss själva till andra och vi får ett bekräftelsebehov -“Är jag verkligen värd att älskas som jag är?”. Risken kan då vara att vi blir beroende av feedback som bekräftar oss och vi klarar inte av det som kan uppfattas som kritik. Vi måste istället få beröm dagligdags.

Många skulle därför vinna på att bli mer omvärldsmedvetna och mindre omvärldsstyrda.

Undvik bedömningar för att inte fastna i bekräftelsebehov!Mer om feedback: feedbackakademin.se


 - text © Stefan Gunnarsson

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se