Tankar om förändring

alla vill förändra världen


Jag kan tvingas till förändring eller så vill jag förändras. När någon tvingar mig till att förändras blir det sällan bra. Snarare tvärtom.

För att vilja förändras behöver jag förstå varför det är meningsfullt att förändras. Ibland behöver jag hjälp att se hela bilden, att se fördelarna med att förändras och nackdelarna med att inte förändras.

Får jag feedback som syftar göra mig uppmärksam hur jag själva behöver förändras behöver jag yttre och inre tillit. Den yttre tilliten handlar ofta om att jag vet att givaren av feedback vill mig väl och kan formulera feedback på ett välpaketerat sätt. Jag behöver även inre tillit - att jag klarar att höra det den andra säger utan att jag gå i försvar. Har jag inte den yttre eller inre tilliten, behöver jag fundera på hur jag kan vara delaktig i att skapa den. Går inte det söker jag mig till ett annat sammanhang.


Klicka på bilden för att få den större om du vill skriva ut den.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se