ThingsAreGettingWorse

ThingsAreGettingWorse2Hur ser det ut i det sammanhang där du befinner dig? På arbetet eller privat?

Hur kan du bidra till att medskapa ett ännu bättre sammanhang? Är det ett destruktivt sammanhang bör du göra ett försök att förbättra det innan du tar ansvar och lämnar det. 

Över hälften av alla grupper där ute är tyvärr antingen i tillhörighets/trygghetsfasen eller opposition/konfliktfasen. Risken för destruktivt beteende är större i fas två av en grupps utveckling. Därför bör alla grupper på mindre än 10 personer ha riktning på fas 3 eller 4.

Läs mer på:

http://feedbackakademin.se/gdq-grupputveckling.htmlKlicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se