Vad var viktigt för dig? Vad saknade du?

Säg att du har haft en presentation på ett möte. Du berättade om hur man ska bemöta en kund. När du är klar vill du ha feedback. 

I en bedömningskultur ber du deltagarna recensera dig. Du ber dem att berätta vad de tycker om din presentation, du ber om feedback på din framförandeteknik. Du ber dem bedöma din förmåga att svara på frågor och hålla deras intresse uppe. Ja du ber dem helt enkelt lägga allt ansvar på dig och du ber dem att bedöma och värdera dig.

Om du vill undvika att bidra till en bedömningskultur och i stället ha en utvecklingskultur - be dem inte att recensera dig! Du frågar istället deltagarna vad som var viktigt. Du frågar vilka insikter de har fått och du frågar om det är något de har saknat. Du kan även fråga om de kände att de fick svar på sina frågor och hur deras energinivå var. Du kommer troligtvis få olika svar - för alla är olika och har olika behov i stunden. I slutändan är det du som väljer om du ska ändra något i nästa presentation - utifrån den feedback du fick.

Feedback i en utvecklingskultur


Mer om feedback: feedbackakademin.se

 - text och foto © Stefan Gunnarsson

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se