Vägen till tillit

Vägen till tillit2b


Tillit är något som måste odlas.Tillit skapas bland annat av att man har goda erfarenheter av kunna hantera konflikter konstruktivt med den andre/med de andra! 

Tillit är en palindrom - det blir samma sak om du läser den från båda - så är det i relationer också. För att få tillit måste du ge tillit. Att ta sitt ansvar är en av nycklarna för att skapa tillit!

Fundera mer på om du tar ditt ansvar och mindre på om andra tar sitt ansvar.  Och ha mer fokus på om du bidrar till tillit än om du har tillit till den andre.


ps. om någon missbrukar din tillit får du sätta en gräns


Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se