Värdegrund

Värdegrund feedback


Jag tror företag har mycket att vinna i ett införa en värdegrund. På riktigt!

För det behöver en grupp aktivt med värdeorden och konkretisera dessa i realistiska exempel - annars förblir det bara ord. Har man gjort det kan man ge bekräftande feedback när kollegor lever efter värdegrunden och korrigerande feedback när man inte gör det.

Klicka på bilden för att förstora/spara/skriva ut

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se