Varför ser du mig inte?

I läran om kognition och perception menar Gestaltpsykologerna att vi människor är beskaffade på det sättet att vi försöker skapa meningsfulla helheter med så lite energiåtgång som möjligt. När vi fått en bild eller uppfattning av något, slutar vi lägga energi på den frågan.

Det betyder tyvärr rent konkret att vi slutar se varandra efter ett tag. ”Varför ska jag lägga energi på det när jag redan vet!”

Problemet blir då att vi lätt missar att se förändringar i beteende o.s.v

Och då blir det svårt att ge feedback eftersom vi inte längre ser...

Utmaningen är att ständigt uppdatera våra bilder av varandra, i stort och smått. Det stora är lätt och de lilla är svårt. Och det kanske är just de små detaljerna vi behöver se och ge feedback på. För det behöver vi träna oss i att se små detaljer.

Balkongen 7maj2


 - text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se