Vårt grundläggande existentiella behov

Blåsippa

Att få feedback är ett sätt att fylla ett av våra grundläggande existentiella behov – att bli sedda. I vissa, i våra ögon primitiva kulturer, är en grym och effektiv utstötningsmetod att osynliggöra den som har brutit mot normer eller regler. Ett straff värre än döden: Om jag syns finns jag, om jag inte syns finns jag inte. Inte bara att vi blir sedda - vi utvecklas och det vinner alla på.Klicka på bilden för större bild om du vill spara eller skriva ut  - text och foto © Stefan Gunnarsson


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se