Vi samskapar vår arbetsmiljö

ViÄrVarandrasArbetsmiljö

samskapande


Grupper utvecklas fortare om alla ser att de bidrar till gruppens utveckling. Därför handlar grupputveckling om samskapande.

Så fort en eller flera lägger skulden/ansvaret på någon annan så tar det längre tid att utvecklas - eller till och med kan grupputvecklingen gå åt fel håll. 

Därför har alla chefer och medarbetare ett lika stort ansvar att gruppen utvecklas år rätt riktning.


ps. Om man inte ser att man är en del av lösningen - är man en del av problemet...

En workshop om arbetsklimat och feedback med Feedbackakademin kan ge en grupp en nystart!

www.feedbackakademin.se

Klicka på bilden för att spara/skriva ut.

Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se