Vill den andre väl

Ikea2


Tänk på att alltid vilja den man ger feedback till väl.

Även om jag är irriterad eller stör mig på den andres beteende. Då vinner båda parterna!

Om jag inte vill den andre väl är det inte feedback.


ps. Jag har hört för många gånger när någon vill platta till en annan och säger efteråt "Vadå- jag gav bara lite konstruktiv feedback?". Om jag däremot vill den andre väl och vill bidra till den andres utveckling, så vinner båda parterna. Samma sak gäller om man sätter en gräns. Man ska vilja den andre väl!

www.feedbackakademin.se


Frågor?  Ring 070 726 7010 eller maila stefan.gunnarsson@feedbackakademin.se